In mijn werk zet ik mij in voor het welzijn van jou als cliënt. Dat doe ik met vakmanschap en passie, waarbij mijn intuïtie richtinggevend is. Een helende energetische wisselwerking kan alleen in een sfeer van vertrouwen plaatsvinden.

Ondanks mijn bezieling en vakmanschap kan het voorkomen dat er een situatie ontstaat die je een ontevreden gevoel geeft. In een dergelijk geval nodig ik je tóch nadrukkelijk uit om dat in alle openheid met mij te bespreken. In een openhartig gesprek met respect voor elkaars standpunten. Zo ontstaat er ruimte voor een oplossing die tot ieders tevredenheid leidt.

Mocht dit onverhoopt niet tot een gewenste uitkomst leiden, dan is er sinds januari 2017 de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg’ (Wkkgz). Ik ben bekend met de eisen die worden gesteld aan het vak van therapeut zoals ik dat uitoefen. Via de NIBIG ben ik aangesloten bij de NIBIG Geschilleninstantie.
 

Logo Nibig Geschilleninstantie.

Aangesloten bij de
NIBIG Geschilleninstantie.

Lees hier het Regelement geschilleninstantie NIBIG.

Wanneer je een klacht hebt en we er samen niet uit zijn gekomen, kun je contact opnemen met het NIBIG via e-mail. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.