In mijn werk zet ik mij in voor het welzijn van jou als cliënt. Dat doe ik met vakmanschap en passie, waarbij mijn intuïtie richtinggevend is. Een helende energetische wisselwerking kan alleen in een sfeer van vertrouwen plaatsvinden.

Ondanks mijn bezieling en vakmanschap kan het voorkomen dat er een situatie ontstaat die je een ontevreden gevoel geeft. In een dergelijk geval vraag ik je met klem om dat met mij te bespreken. In een open gesprek met respect voor elkaars standpunten. Zo ontstaat er ruimte voor een oplossing die tot ieders tevredenheid leidt.

Ik wijs je graag op het bestaan van een klachten- en geschillencommissie. Ik ben bekend met de voorwaarden – de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) – die worden gesteld aan het vak van therapeut zoals ik dat uitoefen, en via de RBCZ ben ik aangesloten bij de Stichting Zorggeschil.
 

Aangesloten bij de Stichting Zorggeschil